Konténer rendelés

KONTÉNER RENDELÉS

A Megrendelő vállalja, hogy a konténer kihelyezés és elszállítás egyeztetett időpontját szóbeli  szerződéskötésnek tekinti a telefonon történt megrendelés esetén.

A megrendeléshez kérjük töltse ki a rendelési űrlapot.

Konténer rendeléssel kapcsolatos információk, többletdíjak, pótdíjak
 • Javasoljuk, hogy az Ön által tervezett kihelyezés időpontja előtt min. 48 órával adja le konténer rendelését munkanapokon 08:00 és 15:00 óra között.

 • Kérjük, hogy a konténer kiszállításakor a személyes átvételt biztosítani szíveskedjen. Konténer elszállításakor kell a szolgáltatás díját megfizetni.

 • Amennyiben az elszállítás meghiúsul a Megrendelőnek felróható okok miatt, úgy a többlet szállítási és kezelési költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.

 • A kihelyezett konténert annak pereme felett maximum 10 cm magasságig lehet megtölteni hulladékkal, hogy az a közúti előírásoknak megfelelően ponyvázható legyen. Szállítási kapacitás 8,5t

 • 3m3konténer esetén: bruttó 67.400 Ft
 • 5m3 konténer esetén: bruttó 80.400 Ft
 • 8m3 konténer esetén: bruttó 104.400Ft

Előfordulhat, hogy a megrendelő nem megfelelő méretű konténert rendel és a rakodás során a konténer méretéhez képest többletsúly keletkezik. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik a többlet súly mennyiség elszállításához, úgy az alábbi súlyhatárok feletti súly utánplusz  díjat kell fizetnie. Az elszámolása alapja a Szállító által megjelölt kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakó által kiállított mérlegjegy.

Hulladék kódok (HAK) szerinti súlyhatárok
 Inert lerakóBaglasi lerakó
 17 01 0717 01 07
Konténer mérete17 01 0117 09 04
17 01 03 
3 m33.900 kg800 kg
5 m36.500 kg1.500 kg
8 m310.500 kg2.500 kg
Súlytöbblet díj5Ft+27% áfa/ kg18Ft+27% áfa/ kg
 

Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási címre történő konténer kihelyezés és elszállítás eseti szolgáltatási díja tartalmazza a fuvardíjat.

Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli címre történő konténer kihelyezés és elszállítás esetén plusz km díjat számítunk fel, melyről a pontos cím ismeretében áll módunkban tájékoztatást adni.

A plusz km díj egységára kilométerenként: bruttó 930 Ft/km.


A Megrendelő a szállítási címen a Szolgáltató tulajdonát képező konténert 5 naptári napig díjmentesen használhatja.  A Megrendelő a 5. naptári nap után díjkötelesen tovább használhatja a Szolgáltató tulajdonát képező konténert. A konténerhasználati díjat utólag, a konténer elszállításakor kell megfizetnie a Megrendelőnek.

Árak:

 • 1-4 napig: díjmentes

 • 5-9 napig: br. 2540 Ft /nap/konténer

 • 10 naptól: br. 19.050 Ft/hónap/konténer

 1. Km pótdíj:

 • Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 25.950 Ft.

 • Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 930 Ft/km

 1. Hulladék átminősítésének díja:

 • 3m3 konténer esetén: bruttó 14.300 Ft

 • 5m3: konténer esetén: bruttó 17.300 Ft

 • 8m3: konténer esetén: bruttó 21.300 Ft

Amennyiben Megrendelő felé felróható okból meghiúsul a konténer kihelyezése kiszállításkor, vagy a visszaszállításkor meghiúsul a konténer elhozatala (lásd Elállás a konténer elszállításától), úgy a többlet szállítási költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, melyet a Megrendelőnek kell fizetnie a következő fuvar során.

Megrendelő a megjelölttől eltérő hulladékot (lom, vegyes kommunális, csom. papír, műanyag, bio hulladék) is elhelyezett a konténerben, és mindenképp ragaszkodik annak elhozatalához, akkor annak többlet szállítási és kezelési költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.

 

Fizetni a konténer kihelyezésekor, vagy elszállításkor a helyszínen készpénzzel, vagy bankkártyával egy összegben, személyesen a gépjárművezetőnek kell. A számlát a megadott e-mail címre küldjük el, ezért fontos, hogy megrendeléskor mindeképp olyan e-mail címet adjon meg, amelyiket rendszeresen használ.

Amennyiben a konténert a szállításért felelős személy túlsúlyosnak ítéli, biztonsági okokból megtagadhatja az azonnali elszállítást. Ez esetben a Megrendelőnek többlet súlyt okozó hulladék mennyiséget el kell távolítania a konténerből, valamint az esetleges újbóli kiszállás költségét a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Km pótdíj jogcímen.

Minden konténer elszállításánál a hulladék átvétele szigorú ellenőrzésen esik át. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak joga van átminősíteni a hulladékot, ha úgy ítéli meg, hogy Megrendelő által nyújtott információ nem volt valós, a konténer a megjelölt hulladéktól eltérő hulladékot (elektronikai hulladék, gépalkatrészek, műanyag elemek, zöld hulladék….stb) is tartalmaz. Ez esetben a hulladék ártalmatlanítás többlet költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Hulladék átminősítési pótdíj jogcímen.

A konténer rendelés lemondása, vagy a rendelés módosítása munkanapokon telefonon 08:00 -15:00 óra között a +36 704207717 mobilszámon, vagy a kontener@alluvion.hu e-mail címen lehetséges legkésőbb a kiszállítás előtti napig.

 • Megfelelő engedélyek birtokában lehetőségünk van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolást kiállítani, mely alapján a hulladéktermelő könnyen elkészítheti a törvényi előírás szerinti bevallását, egyúttal az igazolással bizonyítható, hogy az átadott hulladék nem illegálisan került elhelyezésre. Amennyiben szüksége van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolásra, úgy azt a rendelés leadásával együtt jelezze felénk.
 • A kiszállított konténert a gépkocsi által lerakott helyen szíveskedjenek hagyni, onnan elmozgatni, áthelyezni tilos.
 • Konténer közterületre történő kihelyezéskor Kaposváron a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél, más települések esetében a helyi Önkormányzatnál a közterület használatát be kell jelentenie a Megrendelőnek.
 • A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért. A Szolgáltató felelősségének, ezen korlátozása nem mentesíti a Szolgáltatót a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.
  A konténer kihelyezése előtt kérjük, gondolja át, hová helyezzük el a konténert, elbírja–e a talaj a (megrakott) konténer általi terhelést a konténerszállító járművünk tengelyterhelését. A nem megfelelő terület kiválasztásából eredő károkért (pl.: megsüllyed az útburkolat, gépkocsi beálló) felelősséget nem vállalunk.
Scroll to Top