Konténer rendelés

KONTÉNER RENDELÉS

A Megrendelő vállalja, hogy a konténer kihelyezés és elszállítás egyeztetett időpontját szóbeli  szerződéskötésnek tekinti a telefonon történt megrendelés esetén.

A megrendeléshez kérjük töltse ki a rendelési űrlapot.

Konténer rendeléssel kapcsolatos információk, többletdíjak, pótdíjak
 • Javasoljuk, hogy az Ön által tervezett kihelyezés időpontja előtt min. 48 órával adja le konténer rendelését munkanapokon 08:00 és 15:00 óra között.
 • Kérjük, hogy a konténer kiszállításakor a személyes átvételt biztosítani szíveskedjen. Konténer elszállításakor kell a szolgáltatás díját megfizetni.
 • Amennyiben az elszállítás meghiúsul a Megrendelőnek felróható okok miatt, úgy a többlet szállítási és kezelési költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.
 • A kihelyezett konténert annak pereme felett maximum 10 cm magasságig lehet megtölteni hulladékkal, hogy az a közúti előírásoknak megfelelően ponyvázható legyen. Szállítási kapacitás 8,5t

 • 3m3konténer esetén: bruttó 63.800 Ft
 • 5m3 konténer esetén: bruttó 78.400 Ft
 • 8m3 konténer esetén: bruttó 102.400Ft

Előfordulhat, hogy a megrendelő nem megfelelő méretű konténert rendel és a rakodás során a konténer méretéhez képest többletsúly keletkezik. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik a többlet súly mennyiség elszállításához, úgy az alábbi súlyhatárok feletti súly után 5 Ft/kg + 27%áfa (br. 6,35 Ft/kg) díjat kell fizetnie. Az elszámolása alapja a Szállító által megjelölt kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakó által kiállított mérlegjegy.
 
 • 3mkonténer esetén: nettó 3.900 kg hulladék felett
 • 5m3 konténer esetén: nettó 6.500 kg hulladék felett
 • 8m3 konténer esetén: nettó 10.500 kg hulladék felett
Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási címre történő konténer kihelyezés és elszállítás eseti szolgáltatási díja tartalmazza a fuvardíjat.
Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli címre történő konténer kihelyezés és elszállítás esetén plusz km díjat számítunk fel, melyről a pontos cím ismeretében áll módunkban tájékoztatást adni.
A plusz km díj egységára kilométerenként: bruttó 750 Ft/km.

A Megrendelő a szállítási címen a Szolgáltató tulajdonát képező konténert 5 naptári napig díjmentesen használhatja.  A Megrendelő a 5. naptári nap után díjkötelesen tovább használhatja a Szolgáltató tulajdonát képező konténert. A konténerhasználati díjat utólag, a konténer elszállításakor kell megfizetnie a Megrendelőnek.
Árak:
 • 1-4 napig: díjmentes
 • 5-9 napig: br. 2540 Ft /nap/konténer
 • 10 naptól: br. 19.050 Ft/hónap/konténer
 1. Km pótdíj:
 • Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 20.750 Ft.
 • Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 750 Ft/km
 1. Hulladék átminősítésének díja:
 • 3m3 konténer esetén: bruttó 14.300 Ft
 • 5m3: konténer esetén: bruttó 17.300 Ft
 • 8m3: konténer esetén: bruttó 21.300 Ft
Amennyiben Megrendelő felé felróható okból meghiúsul a konténer kihelyezése kiszállításkor, vagy a visszaszállításkor meghiúsul a konténer elhozatala (lásd Elállás a konténer elszállításától), úgy a többlet szállítási költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, melyet a Megrendelőnek kell fizetnie a következő fuvar során.
Megrendelő a megjelölttől eltérő hulladékot (lom, vegyes kommunális, csom. papír, műanyag, bio hulladék) is elhelyezett a konténerben, és mindenképp ragaszkodik annak elhozatalához, akkor annak többlet szállítási és kezelési költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.
 
Fizetni a konténer kihelyezésekor, vagy elszállításkor a helyszínen készpénzzel, vagy bankkártyával egy összegben, személyesen a gépjárművezetőnek kell. A számlát a megadott e-mail címre küldjük el, ezért fontos, hogy megrendeléskor mindeképp olyan e-mail címet adjon meg, amelyiket rendszeresen használ.
Amennyiben a konténert a szállításért felelős személy túlsúlyosnak ítéli, biztonsági okokból megtagadhatja az azonnali elszállítást. Ez esetben a Megrendelőnek többlet súlyt okozó hulladék mennyiséget el kell távolítania a konténerből, valamint az esetleges újbóli kiszállás költségét a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Km pótdíj jogcímen.

Minden konténer elszállításánál a hulladék átvétele szigorú ellenőrzésen esik át. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak joga van átminősíteni a hulladékot, ha úgy ítéli meg, hogy Megrendelő által nyújtott információ nem volt valós, a konténer a megjelölt hulladéktól eltérő hulladékot (elektronikai hulladék, gépalkatrészek, műanyag elemek, zöld hulladék….stb) is tartalmaz. Ez esetben a hulladék ártalmatlanítás többlet költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Hulladék átminősítési pótdíj jogcímen.
A konténer rendelés lemondása, vagy a rendelés módosítása munkanapokon telefonon 08:00 -15:00 óra között a +36 704207717 mobilszámon, vagy a kontener@alluvion.hu e-mail címen lehetséges legkésőbb a kiszállítás előtti napig.
Megfelelő engedélyek birtokában lehetőségünk van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolást kiállítani, mely alapján a hulladéktermelő könnyen elkészítheti a törvényi előírás szerinti bevallását, egyúttal az igazolással bizonyítható, hogy az átadott hulladék nem illegálisan került elhelyezésre. Amennyiben szüksége van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolásra, úgy azt a rendelés leadásával együtt jelezze felénk.
A kiszállított konténert a gépkocsi által lerakott helyen szíveskedjenek hagyni, onnan elmozgatni, áthelyezni tilos. 
Konténer közterületre történő kihelyezéskor Kaposváron a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél, más települések esetében a helyi Önkormányzatnál a közterület használatát be kell jelentenie a Megrendelőnek. 
A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért. A Szolgáltató felelősségének, ezen korlátozása nem mentesíti a Szolgáltatót a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól. 
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.
A konténer kihelyezése előtt kérjük, gondolja át, hová helyezzük el a konténert, elbírja–e a talaj a (megrakott) konténer általi terhelést a konténerszállító járművünk tengelyterhelését. A nem megfelelő terület kiválasztásából eredő károkért (pl.: megsüllyed az útburkolat, gépkocsi beálló) felelősséget nem vállalunk.