Fontos információk a megrendeléshez

SZOLGÁLTATÁSI ALAPDÍJAK
Az eseti megrendelés alapdíja tartalmazza a fuvardíjat (20 km belüli szállítási cím esetében), tiszta inert hulladék lerakási díját, valamint 5 naptári napra vonatkozó konténer bérleti díjat.

3 m3 konténer

49.500 Ft*
 • *bruttó

5 m3 konténer

61.100 Ft*
 • *bruttó

8 m3 konténer

83.100 Ft*
 • *bruttó

A Megrendelő vállalja, hogy a konténer kihelyezés és elszállítás egyeztetett időpontját szóbeli  szerződéskötésnek tekinti a telefonon történt megrendelés esetén.

Kérjük, hogy a konténer szállítási címre történő kihelyezésekor Ön, vagy megbízottja személyesen legyen jelen a helyszínen. A kihelyezést követő 3. napon a konténert automatikusan elszállítjuk.

Amennyiben az elszállítás meghiúsul a Megrendelőnek felróható okok miatt, úgy a többlet szállítási és kezelési költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.

A kihelyezett konténert annak pereme felett maximum 10 cm magasságig lehet megtölteni hulladékkal, hogy az a közúti előírásoknak megfelelően ponyvázható legyen.

Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási címre történő konténer kihelyezés és elszállítás eseti szolgáltatási díja tartalmazza a fuvardíjat.

Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli címre történő konténer kihelyezés és elszállítás esetén plusz km díjat számítunk fel, melyről a pontos cím ismeretében áll módunkban tájékoztatást adni.

A plusz km díj egységára kilométerenként: bruttó 750 Ft/km.

A Megrendelő a szállítási címen a Szolgáltató tulajdonát képező konténert 3 naptári napig díjmentesen használhatja.

A Megrendelő a 3. naptári nap után díjkötelesen tovább használhatja a Szolgáltató tulajdonát képező konténert maximum további 4 naptári napig. A konténerhasználati díjat utólag, a konténer elszállításakor kell megfizetnie a Megrendelőnek.

Amennyiben a Megrendelő hosszabb ideig szeretné használni a Szolgáltató tulajdonát képező konténert, úgy lehetősége van havi, negyed éves, fél éves, vagy éves bérleti szerződés keretében egyedi díjazással azt használni.

A konténerhasználati díj bruttó 2.540 Ft/nap.

 1. Km pótdíj:

Amennyiben Megrendelő felé felróható okból meghiúsul a konténer kihelyezése kiszállításkor, vagy a visszaszállításkor meghiúsul a konténer elhozatala (lásd Elállás a konténer elszállításától), úgy a többlet szállítási költséget a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, melyet a Megrendelőnek kell fizetnie a következő fuvar során.

 • Szolgáltatási területen a 20 km-en belüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 20.750 Ft.
 • Szolgáltatási területen a 20 km-en kívüli szállítási cím esetén a pótdíj mértéke: bruttó 750 Ft/km
 1. Hulladék átminősítésének pótdíja:

Megrendelő a megjelölttől eltérő hulladékot (lom, vegyes kommunális, csom. papír, műanyag, bio hulladék) is elhelyezett a konténerben, és mindenképp ragaszkodik annak elhozatalához, akkor annak többlet szállítási és kezelési költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni.

 • 3m3 konténer esetén: bruttó 12.750 Ft
 • 5m3: konténer esetén: bruttó 15.750 Ft
 • 8m3: konténer esetén: bruttó 18.750 Ft

Fizetni a konténer kihelyezésekor a helyszínen készpénzzel, vagy bankkártyával egy összegben, személyesen a gépjárművezetőnek kell. Minden fuvarról számlát állítunk ki.

 1. Amennyiben a konténert a szállításért felelős személy túlsúlyosnak ítéli, biztonsági okokból megtagadhatja az azonnali elszállítást. Ez esetben a Megrendelőnek többlet súlyt okozó hulladék mennyiséget el kell távolítania a konténerből, valamint az esetleges újbóli kiszállás költségét a Szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Km pótdíj jogcímen.

 2. Minden konténer elszállításánál a hulladék átvétele szigorú ellenőrzésen esik át. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak joga van átminősíteni a hulladékot, ha úgy ítéli meg, hogy Megrendelő által nyújtott információ nem volt valós, a konténer a megjelölt hulladéktól eltérő hulladékot (elektronikai hulladék, gépalkatrészek, műanyag elemek, zöld hulladék….stb) is tartalmaz. Ez esetben a hulladék ártalmatlanítás többlet költségét a szolgáltató jogosult a számlájában érvényesíteni, Hulladék átminősítési pótdíj jogcímen.

Lemondás, egyéb módosítás munkanapokon 08:00 -15:00 óra között a telefonos, vagy e-mailes elérhetőségeiken lehetséges legkésőbb a kiszállítás előtti napig.

Megfelelő engedélyek birtokában lehetőségünk van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolást kiállítani, mely alapján a hulladéktermelő könnyen elkészítheti a törvényi előírás szerinti bevallását, egyúttal az igazolással bizonyítható, hogy az átadott hulladék nem illegálisan került elhelyezésre. Amennyiben szüksége van a hulladék befogadásáról szóló átvételi igazolásra, úgy azt a rendelés leadásával együtt jelezze felénk.

A konténer kihelyezése előtt kérjük, gondolja át, hová helyezzük el a konténert, elbírja–e a talaj a (megrakott) konténer általi terhelést a konténerszállító járművünk tengelyterhelését. A nem megfelelő terület kiválasztásából eredő károkért (pl.: megsüllyed az útburkolat, gépkocsi beálló) felelősséget nem vállalunk.

A kiszállított konténert a gépkocsi által lerakott helyen szíveskedjenek hagyni, onnan elhúzni, áthelyezni tilos.

Konténer közterületre történő kihelyezéskor Kaposváron a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél, más települések esetében a helyi Önkormányzatnál a közterület használatát be kell jelentenie a Megrendelőnek.

A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért. A Szolgáltató felelősségének, ezen korlátozása nem mentesíti a Szolgáltatót a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéséért való felelősség alól.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.

 

Kaposmérő, 2021. április

Tiszta éptési-bontási hulladék

Az inert hulladék ásványi eredetű, de bitumen is lehet. Ide tartozik minden, ami egy épületet alkot, a tégla, a beton, a bitumen, a kavics, a cserép, A bontási tevékenységből származó hulladékok külön kerülnek gyűjtésre fajtánként,

pic04
pic10

Vegyes építési-bontási hulladék

Ide tartozik minden, ami egy épületet alkot, a tégla, a beton, a bitumen, a kavics, a cserép, vagy a homok is, illetve a különféle faanyagok. A bontási tevékenységből származó hulladékok nem kerülnek külön gyűjtésre fajtánként, egyszerre történik az átadásuk.

Háztartási hulladék

A háztartásban képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, biohulladékot (ágak-gallyak, lomb, fűnyesedék, stb.), fa- és textilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, elem- és akkumulátorhulladékot, továbbá a lomhulladékot, így különösen a ágymatracokat és bútorokat.

pic08
pic11

Veszélyes hulladék

Az alábbi meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék; HP1-Robbanásveszélyes, HP2-Oxidáló, HP3-tűzveszélyes, HP4-Iritáló, HP5-Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás, HP6-Akut toxicitás, HP7-Rákkeltő, HP8-Maró, HP9-Fertőző, HP10-Reprodukciót károsító, HP11-Mutagén, HP12-Akut mérgező gázokat fejlesztő, HP13-Érzékenységet okozó, HP-14-Környezetre veszélyes (ökotoxikus) hulladék.